Welkom bij Stichting Een Plus Samenwerking, kortweg Een Plus

 

Wat is Een Plus?
Stichting Een Plus Samenwerking (Een Plus) is een samenwerkingsverband van zorgverleners die met elkaar zorgen voor samenhangende en wijkgerichte eerstelijnszorg in Velp en Rozendaal.

Wat is onze visie?
Samen beter. Omdat je samen verder komt dan ieder apart. Dat geldt voor zorgverlener en patiënt. En dat geldt voor verschillende disciplines. Daarom faciliteren wij, indien nodig, de multidisciplinaire aanpak van uw gezondheidsprobleem.

Wie zijn bij Een Plus aangesloten?
De huisartsen in Velp en Rozendaal, de eerstelijnspraktijk ouderengeneeskunde, de apotheek, paramedici: fysiotherapeuten, oefentherapeut, ergotherapeuten, podotherapeuten, logopedisten, diëtisten, thuiszorg, psychologen en eerstelijnsdiagnostiek. De meeste praktijken zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum Velp, maar er zijn ook zorgverleners gevestigd in een van de wijken in Velp of Rozendaal. Ook heeft Een Plus een patiëntenadviesraad, die meedenkt over de eerstelijnszorg in Velp.

Nieuws

 • Veelbelovende zorg

  Het bewustzijn dat sociaal domein en eerste lijn er goed aan doen hechter samen te werken, groeit. Zorgprofessionals uit Velp en gemeente-ambtenaren steken daarom de hoofden bij elkaar om de onderlinge afstemming te verbeteren. Een eerste verkenning om te komen tot een betere samenwerking.

 • Naar voorbeeld van de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet in Velp, waar als sinds 2011 ervaringen opgedaan zijn met een nieuwe vorm van zorg voor zeer kwetsbare ouderen met hoogcomplexe zorgvraag, start in het Eerstelijns Centrum Tiel eenzelfde concept.  De bedoeling is dat over 3 jaar deze vorm van zorg ook in de rest van het land kan worden geïmplementeerd en doorontwikkeld.

  Meer informatie http://www.ecttiel.nl/zorgverlener/meso-praktijk-ouderengeneeskunde-tiel/

 • Sport- en beweegakkoord gemeente Rheden

  Een Plus is één van de ondertekenaars van het  Sport- en beweegakkoord  van de gemeenten Rheden en Rozendaal. In het akkoord hebben allerlei partijen uit deze gemeenten plannen bedacht die er op gericht zijn méér inwoners van Rheden en Rozendaal een leven lang te laten genieten van sport en bewegen. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd.

 • Wat is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)?
  Dit programma richt zich op het verbeteren van de gezondheid door het aanpassen van de leefstijl. Hierbij wordt aandacht besteed aan voeding, bewegen en gedragsbehoud. Het programma duurt 2 jaar en omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Na een half jaar worden de deelnemers begeleid naar het lokaal sport- en beweegaanbod met ondersteuning tijdens terugkommomenten. Het programma wordt uitgevoerd door leefstijlcoaches, diëtist en fysiotherapeuten.

  Meedoen?
  Wilt u mee doen? Vraag uw huisarts of u in aanmerking komt. Het programma wordt geheel vergoed vanuit de basisverzekering en heeft geen invloed op het eigen risico.

  Meer weten?
  Meer informatie kunt u nalezen op de website van  SLIMMER .

 • Vanaf 24 juni  2020 kunt u alleen nog maar bloed laten prikken bij de prikposten van de SHO op afspraak. Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van het zgn. inloopspreekuur. Dit i.v.m. de 1,5-meter Coronamaatregel en te grote drukte in de wachtruimtes.
  U kunt online afspraken maken via de website www.sho.nl

  Hier vindt u een link die u direct doorverwijst naar de pagina. U kunt hier kiezen welke plaats, welke locatie, welke dag en welk tijdstip. Het is belangrijk dat u een afspraak maakt, zonder afspraak is de kans groot dat u niet geholpen kunt worden.
  Mocht het voor u niet mogelijk zijn om online een afspraak te maken, dan kunt u bellen naar nummer 088-9997777.
  Er zit een team voor u klaar om een afspraak voor u in te plannen.

 • Nu het aantal COVID-19 patiënten afvlakt, mogen praktijken de niet-corona-zorg weer geleidelijk oppakken. Dit moet op een veilige een verantwoorde manier gebeuren. De zorg zal op een aangepaste manier worden uitgevoerd.

  Klik op de button CORONA (rechts bovenaan de pagina) voor de huisregels in het gezondheidscentrum.

 • Op donderdag 30 april kregen de eerste bewoners van het Lorentzhof de sleutel van hun nieuwe woning. De woningen zijn volgens planning opgeleverd, de parkeerplaatsen en de wegen aangelegd en de gemeenschappelijke tuin is ingericht.

  ‘Natuurlijk hadden we graag met elkaar een feestje gebouwd. Hoe leuk is het dat Innoforte dertig huurwoningen voor ouderen heeft gerealiseerd in de nabijheid van het Lorentzhuis! Een feestelijk moment dat we meer ingetogen vieren nu het coronavirus door de wereld raast. Maar dat zal de pret voor de nieuwe bewoners hopelijk niet drukken. Zij nemen hun intrek in mooie, duurzaam gebouwde woningen die hen passen als een handschoen.’, aldus Marie José de Dreu, manager Gastvrij& Huisvesting.

  Lees hier het hele artikel 

   

   

 • Er is veel nieuws te vinden over Corona. Maar in dit document leest u tips van uw praktijkondersteuner van de huisartsen.  
  Tips tijdens Corona

 • Het Gezondheidscentrum Velp heeft n.a.v. de berichtgeving van het kabinet op 23 maart besloten om de Nationale Diabetes Challenge 2020 uit te stellen.  Ook de informatiebijeenkomst op 7 april komt te vervallen. Een nieuwe startdatum is op dit moment nog niet bekend.  

Handig om te weten

Positieve gezondheid
Wij gaan uit van het begrip van positieve gezondheid: het versterken van uw vermogen om met de uitdagingen van het leven om te gaan.

Soms heeft u zorg nodig van een enkele discipline, maar soms ook van meerdere tegelijk. In dat geval zijn de lijnen binnen Een Plus kort en kunnen zorgverleners samenwerken in uw belang.

 

Zorgaanbod

Naast de reguliere zorg bieden wij ook een aantal (overstijgende) multidisciplinaire zorg-
programma’s. Wanneer meerdere patiënten met dezelfde problemen of situaties kampen, maken we onderling afspraken over wie op welk moment welke zorg verleent om u het beste van dienst te zijn. Dit noemen we een zorgprogramma.

Meer informatie hierover vindt u bovenaan de pagina onder het kopje zorgprogramma’s.

Feest

Het gezondheidscentrum is jarig.

Na jaren van voorbereidingen werd in juni 2010 het gezondheidscentrum aan de Rozendaalselaan in gebruik genomen. Dat is deze maand dus 10 jaar geleden!
Alle medewerkers genoten van een taartje bij de koffie om dit te vieren.