Welkom bij Een Plus

Wat is Een Plus?
Stichting Een Plus Samenwerking (Een Plus) is een samenwerkingsverband van zorgverleners die met elkaar zorgen voor samenhangende en wijkgerichte eerstelijnszorg in Velp en Rozendaal.

Wat is onze visie?
Samen beter. Omdat je samen verder komt dan ieder apart. Dat geldt voor zorgverlener en patiënt. En dat geldt voor verschillende disciplines. Daarom faciliteren wij, indien nodig, de multidisciplinaire aanpak van uw gezondheidsprobleem.

Wie zijn bij Een Plus aangesloten?
De huisartsen in Velp en Rozendaal, de eerstelijnspraktijk ouderengeneeskunde, de apotheek, paramedici: fysiotherapeuten, oefentherapeut, ergotherapeuten, podotherapeuten, logopedisten, diëtisten, thuiszorg, psychologen en eerstelijnsdiagnostiek. De meeste praktijken zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum Velp, maar er zijn ook zorgverleners gevestigd in een van de wijken in Velp of Rozendaal. Ook heeft Een Plus een patiëntenadviesraad, die meedenkt over de eerstelijnszorg in Velp.

Nieuws

 • Binnenkort start er een cursus ‘Mindfulness voor Ouderen’ in Ons Raadhuis. Op woensdag 25 augustus 2021 10.00-11.00 uur is er een informatie- en kennismakingsbijeenkomst. In de flyer leest u meer over de cursus; najaar 2021 flyer Training Mindfulness

  Op donderdag 26 augustus om 10.00 uur is er een kennismakingsbijeenkomst over een cursus  die in het najaar gegeven gaat worden. ‘Wat houd mij bezig’. Klik op link naar de flyer om er meer over te lezen. Wat houdt mij bezig flyer

 • Terugroepactie medicijnen

  Medio juli kwam het bericht dat een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk vervuild is, namelijk losartan, irbesartan en valsartan. Het betreft een vervuiling met een potentieel kankerverwekkende stof die tijdens het productieproces is ontstaan.

  Hoewel de kans op schadelijke gevolgen minimaal is, heeft de inspectie besloten dat de geleverde medicijnen moeten worden teruggeroepen door de apotheek. Helaas is dit niet de eerste keer en treft het veel patiënten, die afhankelijk zijn van deze medicijnen. De patiënten die het betreft hebben van de apotheek een brief ontvangen met het verzoek de medicijnen om te ruilen.

  De apotheek neemt de oude voorraad in en geeft vervangende medicijnen mee. Hier komt voor de patiënt een nadeel: voor de nieuwe levering moet de patiënt ook weer betalen. En dat lijkt oneerlijk en onredelijk. Als je als consument een slecht product hebt gekregen moet dat zonder kosten kunnen worden ingeruild.

  Waarom is dat met medicijnen niet zo?
  Dit heeft te maken met de wijze waarop geneesmiddelen worden geproduceerd en naar ons land getransporteerd worden. De meeste medicijnen worden in India en China geproduceerd. Daar is de productie goedkoop door de snelheid en de lage lonen, maar is het toezicht niet zo streng geregeld als bijvoorbeeld in Europa. Gelukkig zit de Nederlandse inspectie er bovenop en worden medicijnen bij iedere afwijking, hoe klein ook, afgekeurd en teruggeroepen.

  En dan moet er een vergelijkbaar vervangend medicijn worden gevonden. Ook dat blijkt in Nederland niet gemakkelijk. Vanwege de lage prijs die we ervoor (willen) betalen, wordt ons land regelmatig als laatste bevoorraad. De normale levering is al krap, maar als er medicijnen worden afgekeurd, wordt die krapte nog groter. Het kost de apotheek dan veel extra moeite en tijd om alternatieven te krijgen. Daarbij is er vaak ook overleg met de (huis)arts nodig, waardoor ook deze extra tijd inzet.

  Maar wie betaalt deze extra kosten?
  In de keten tussen de fabriek en de patiënt zitten allerlei organisaties en instanties, waaronder de fabrikant, de groothandel en de zorgverzekeraar. Een passende oplossing voor dit soort grootschalige terugroepacties is echter niet zomaar voorhanden. Op dit moment wordt de “rekening” neergelegd bij de apotheek en de patiënt, die zich aan het einde van die lange logistieke route bevinden.

  Al met al was het voor de PAR (patiëntenadviesraad van Een Plus) reden om hier op te komen voor het patiëntenbelang. Op 30 juli heeft de PAR gesproken met twee van de apothekers. Hoewel het een goed gesprek is geweest, blijkt de oplossing toch hoger in de keten gezocht te moeten worden. Bijvoorbeeld bij de KNMP, de brancheorganisatie van apothekers, die flink aan de bel moet trekken bij de verzekeraars en het ministerie van VWS. De KNMP is met alle partijen in gesprek om een goede en werkbare oplossing te realiseren voor dit grote maatschappelijke probleem. Ook kan de KNMP, naar ons idee, de communicatie over deze problemen oppakken, zodat ook de gebruikers van de medicijnen (eigenlijk alle burgers in deze maatschappij) worden geïnformeerd. En aangezien er nog steeds een nieuw kabinet moet worden samengesteld, ligt hier ook een kans om dit probleem in de formatie mee te nemen.

  Dit bericht is tot stand gekomen in overleg met de apothekers van Boots Velp en de PAR van Een Plus.

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Overigens: de PAR heeft dit probleem gemeld bij het Nationaal Zorgnummer, waar iedere burger een klacht of probleem over de zorg kan voorleggen. https://www.nationalezorgnummer.nl/

  Nadere informatie kunt u ook lezen op de website van de Inspectie  of bij de Hartstichting

 • Vanaf 15 juli 2021 vragen we bezoekers en medewerkers in het gezondheidscentrum weer een mondkapje te dragen. Dit vanwege de oplopende besmettingsaantallen. Verder blijven de basisregels zoals afstand houden, handen desinfecteren uiteraard ook van kracht. We hopen op uw begrip voor deze maatregel.

   

 • In juni en juli wordt in Ons Raadhuis een zomerse training mindfulness aangeboden. Tijdens deze training komen de diverse thema’s uit reguliere training aan de orde en beoefenen we bekende en nieuwe meditaties. De training is dus óók interessant als je al eerder een training mindfulness hebt gevolgd. Of gewoon fijn om je beoefening weer op te pakken! Klik op mindfulness ouderen voor meer informatie. 

 • Het gezondheidscentrum heeft begin dit jaar besloten mee te doen aan de Nationale Diabetes Challenge 2021.  Samen met zorgverleners en vrijwilligers wekelijks wandelen in de buurt is gezellig en goed voor je gezondheid. Door de voorlopige verplichting om in kleine groepen te lopen en het grote aantal aanmeldingen is het voor het gezondheidscentrum organisatorisch niet mogelijk om aan elke groep een zorgverlener te koppelen. Hierdoor is besloten om de start van de Nationale Diabetes Challenge in Velp te verplaatsen naar 15 juni. In de hoop dat dan meer mogelijk is.

 • In de Gelderlander van 8 april  2021 verscheen een artikel over het chronische pijn project in het Gezondheidscentrum in Velp.  Gelderlander 8 april 21

  Ook omroep Gelderland heeft aandacht voor dit unieke project. Op de site en in het journaal besteden ze er aandacht aan.

  klikt u hier om meer te lezen

 • Wanneer de situatie het toelaat, doet gezondheidscentrum Een Plus dit jaar weer mee aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC). De NDC is een effectief wandelprogramma voor mensen met diabetes type 2, maar ook voor anderen die een laagdrempelige opstap naar beweging nodig hebben.

  Voor geïnteresseerde deelnemers wordt op dinsdag 20 april om 17 uur in het gezondheidscentrum of digitaal een informatiebijeenkomst georganiseerd. Voor het bijwonen van de informatiebijeenkomst vragen wij u om dit door te geven. Dit kan via info@eenplus.nl of 026-361 5007. Op de website www.nationalediabeteschallenge.nl/gezondheidscentrumvelp/ kunt u alvast meer informatie vinden en u tevens aanmelden voor de NDC.

  Leest u hier het artikel in Rheden nieuws

   

 • Het gezondheidscentrum doet mee aan de Nationale Diabetes Challenge 2021. Een 16 tot 20 weken durend wandelevenement van de Bas van de Goor Foundation dat voldoet aan de geldende coronamaatregelen Samen met zorgverleners en vrijwilligers wekelijks wandelen in de buurt is gezellig en goed voor je gezondheid. De wandelingen zijn bedoeld voor iedereen die wil bewegen. Kijk voor meer informatie of om direct aan te melden op:  Nationale Diabetes Challenge gezondheidscentrum Velp

 • Op 15 februari had de patiëntenadviesraad (PAR) een online gesprek met de directeur van het samenwerkingsverband Eenplus. Daarin zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen, zoals de stand van zaken met acties uit het jaarplan (zie de infographic op de website), over het vaccinatiebeleid, over communicatie naar inwoners van Velp en Rozendaal, over samenwerking met de gemeente Rheden, over de huisartsen en de ouderengeneeskundige zorg. Lees onderstaand het hele verslag;

  2021-02-15 kopij van de PAR van 1+

 • Ouderenarts Ester Bertholet wil aan deze sombere coronatijd een positieve zwieper geven door een boek te schrijven. Niet alleen, maar samen met ouderen.

  Ester Bertholet wil een boek schrijven gaan schrijven. ,,Een gezellig, informatief boek’’, legt ze uit. Want ze wil iets positiefs doen in coronatijd. Iets waarvan mensen later zeggen: dat hebben we dan toch nog overgehouden aan deze rottijd. 

  De lezingen die ze voorheen voor ouderen gaf, gaan sinds corona niet meer door. “Ik had er veel plezier in en kreeg leuke reacties.”
  Nu wil ze haar kennis op een andere manier overdragen: met een boek. Geen lange teksten, maar korte, informatieve stukjes over ouderdomskwalen en wat je eraan kunt doen. Er komen tekeningen in van Angelique Krijnen.

  Helpen
  Essentieel voor Bertholet is dat ze het boek niet alleen gaat maken, maar dat ouderen haar ermee gaan helpen. Dat heeft ze ook zo gedaan toen ze haar Behandelpaspoort ontwikkelde. ,,Ouderen zijn de ervaringsdeskundigen’’, zegt ze. ,,Ze hebben misschien goede ideeën voor mijn boek of kunnen meelezen. Ze mogen me een email sturen of een brief schrijven, maar kunnen ook meedoen in online-sessies. Wie daar geen ervaring mee heeft, kan ik hulp bieden. Als ik maar input krijg.’’

  Wat doe je bij duizeligheid? Waardoor worden dikke benen veroorzaakt? Wat kan ik zelf doen om gezond te blijven? ,,Dat soort zaken komt aan de orde’’, belooft Bertholet. ,,In deze coronatijd zitten veel ouderen binnen en komen hun stoel niet uit. Terwijl het belangrijk is om te blijven bewegen. Ook nu in de lockdown.’’
  Zo moet het een bijzonder boek worden. Wilt u meedoen? mail Ester Bertholet via info@esterbertholet.com

 • Wat zijn de plannen van Een Plus? Eerder lieten we al weten dat er een beleidsplan is met daarbij een pamflet. En nu is er ook een Infographic Een Plus  een beeldend overzicht van wat Een Plus is en wat we van plan zijn.

 • Naast de Nederlandse versie is er nu ook een Engelse, Marokkaanse en Turkse versie van het Behandelpaspoort beschikbaar. Ook is er versie voor slechtzienden en een ‘makkelijk lezen versie’.

  Het Behandelpaspoort is een boekje dat lijkt op een echt paspoort. Met behulp van dit Behandelpaspoort kunt u nadenken en praten over uw wensen ten aanzien van behandeling en zorg. In het boekje kunt u ook invullen welke wensen dat zijn. Maar u kunt er ook uw contactpersonen en pasfoto in kwijt. En er is ruimte om te beschrijven wie u bent en wat belangrijk voor u is.

  Een bijgevoegd informatieboekje helpt u om alle gebruikte (medische) termen goed te begrijpen. Ook als u helemaal gezond bent, kan het verstandig zijn om over uw behandelwensen na te denken. Het Behandelpaspoort kan u daarbij helpen. 

  Voor meer informatie kunt u de website  https://www.behandelpaspoort.nl/ bekijken. Het Behandelpaspoort is te verkrijgen in Velp bij de Boots Apotheek, Boekhandel Jansen & de Feijter en bij Ons Raadhuis.

 • Gezondheidscentra bestaan in ons land zo’n vijftig jaar. Nog steeds prijkt zorgvernieuwing hoog op hun agenda.

  Zo’n vijftig jaar geleden ontstonden de eerste gezondheidscentra, gedreven door het idealisme van individuele huisartsen. Het idee destijds: als huisartsen onder één dak samenwerken met andere disciplines, krijgen patiënten samenhangende zorg, waarbij ook wordt gekeken naar problemen op andere levensgebieden.

  Begin jaren tachtig bleek uit Nivel-onderzoek dat deze laagdrempelige en vernieuwende multidisciplinaire samenwerking vruchten afwierp. Anno 2020 is het bieden van integrale samenhangende zorg core business in de eerste lijn. Duurzame zorgvernieuwing stond, kortom, aan de wieg van het gezondheidscentrum. En nog steeds prijkt bij de gezondheidscentra zorgvernieuwing hoog op de agenda.
  Lees hier het hele artikel. 

 • In de regiobode van 12 november 2020 leest u een artikel over Een Plus.

  https://www.regiobodeonline.nl/2020/11/zorgprofessionals-werken-samen-onder-vlag-een-plus/

 • In samenwerking met zorgverzekeraars start het gezondheidscentrum in januari 2021 een nieuw project voor mensen met pijnklachten.

  Chronische pijn komt bij veel Nederlanders voor. Het gaat daarbij om alle vormen van pijn die langer duren dan drie maanden, of langer dan de te verwachten tijd na beschadiging.  Gebleken is dat mensen met pijn effectiever behandeld kunnen worden door een multidisciplinaire behandeling. Een behandeling waarbij meerdere behandeldisciplines zijn betrokken (zoals bijvoorbeeld arts, oefentherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werk en psycholoog). In het gezondheidscentrum start in januari 2021 een nieuw project voor mensen met pijnklachten. Zij kunnen in het centrum terecht bij een multidisciplinair team voor uitgebreid onderzoek, een persoonlijk behandeladvies en een eventuele behandeling.

  Voor meer uitleg Multidisciplinair PijnTeam 1+

   

 • Voor de behandeling van overgewicht bij volwassenen bestaat de gecombineerde leefstijlinterventie. Dit programma, vergoed door de basisverzekering , heeft als doel overgewicht te verminderen door te werken aan een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Het is een traject van 2 jaar bestaande uit een intake, bewegen en coaching in individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. U kunt meedoen indien u ouder bent dan 18 en een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico heeft. De huisarts of medisch specialist stelt dit voor u vast en kan u verwijzen. Meer informatie gecombineerde leefstijlinterventie .

  Het gezondheidscentrum biedt de Leefstijlinterventie SLIMMER aan.

 • De Gelrepas is er speciaal voor mensen die weinig inkomsten hebben en daardoor vaak te weinig geld hebben voor activiteiten zoals een dagje uit, het volgen van cursussen, bezoek aan theater of concert of lid worden van een sportvereniging. Met de pas krijg je korting op vele sociale, sportieve, culturele en educatieve activiteiten. De Gelrepas is gratis, heeft een vernieuwd en groter aanbod van activiteiten en is vanaf 2021 digitaal. Meer informatie en of u in aanmerking komt voor deze pas, kunt lezen op de website van gemeente Rheden Gelrepas .

 • Op 6 oktober 2020, sprak de PAR online met een afvaardiging van het Een Plus bestuur en de directeur.
  De volgende onderwerpen werden besproken:

  Stand van zaken in coronatijd: de besmettingen lopen op. Een Plus volgt het landelijk beleid, dus zijn ook in het gezondheidscentrum mond/neusmaskers dringend geadviseerd. De gastvrouw achter de receptie heeft een veilige werkplek. Haar taak is om zoveel mogelijk onnodige bewegingen door het gebouw te voorkomen.

  Telefooncentrale huisartsen: de PAR heeft gevraagd om een andere tekst in te spreken in de telefoonrecorder. Hier wordt aan gewerkt.

  Doelgroepenbad: de gemeente heeft een prijs ontvangen en zich daarmee verplicht om bijzondere doelgroepen te bereiken. Vandaar dat de gemeente contact heeft opgenomen met Een Plus en een aantal andere organisaties. De PAR heeft geadviseerd over communicatie richting mogelijke gebruikers van dit bad.

  Meerjarenplan: de directeur heeft een beleidsplan 2020-2025 geschreven. Dit is inmiddels door het bestuur goedgekeurd en wordt ook aan anderen binnen de organisatie voorgelegd. De PAR heeft feedback gegeven op tekst en inhoud van dit ambitieuze plan.

  Wat verder ter tafel komt: er is nog kort een aantal onderwerpen besproken, zoals een idee over vermindering van medicijnverspilling, de griepvaccinatie en het SLIMMER programma (een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met overgewicht).

 • Valongevallen vormen een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen . Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 5 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij gevallen is. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. 

  Het gerichte valpreventie programma ontwikkeld door Fysiotherapie Ter Horst heeft als doel het voorkomen van valongevallen. Gedurende het programma wordt gewerkt aan bewustwording van risicofactoren, verbetering balans, mobiliteit, conditie en  toename van zelfvertrouwen .

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fysiotherapiepraktijk Ter Horst 026-3620636 ok kijk op uitleg valpreventieprogramma .

 • Veelbelovende zorg

  Het bewustzijn dat sociaal domein en eerste lijn er goed aan doen hechter samen te werken, groeit. Zorgprofessionals uit Velp en gemeente-ambtenaren steken daarom de hoofden bij elkaar om de onderlinge afstemming te verbeteren. Een eerste verkenning om te komen tot een betere samenwerking.

 • Sport- en beweegakkoord gemeente Rheden

  Een Plus is één van de ondertekenaars van het  Sport- en beweegakkoord  van de gemeenten Rheden en Rozendaal. In het akkoord hebben allerlei partijen uit deze gemeenten plannen bedacht die er op gericht zijn méér inwoners van Rheden en Rozendaal een leven lang te laten genieten van sport en bewegen. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd.

 • Wat is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)?
  Dit programma richt zich op het verbeteren van de gezondheid door het aanpassen van de leefstijl. Hierbij wordt aandacht besteed aan voeding, bewegen en gedragsbehoud. Het programma duurt 2 jaar en omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Na een half jaar worden de deelnemers begeleid naar het lokaal sport- en beweegaanbod met ondersteuning tijdens terugkommomenten. Het programma wordt uitgevoerd door leefstijlcoaches, diëtist en fysiotherapeuten.

  Meedoen?
  Wilt u mee doen? Vraag uw huisarts of u in aanmerking komt. Het programma wordt geheel vergoed vanuit de basisverzekering en heeft geen invloed op het eigen risico.

  Meer weten?
  Meer informatie kunt u nalezen op de website van  SLIMMER .

 • Vanaf 24 juni  2020 kunt u alleen nog maar bloed laten prikken bij de prikposten van de SHO op afspraak. Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van het zgn. inloopspreekuur. Dit i.v.m. de 1,5-meter Coronamaatregel en te grote drukte in de wachtruimtes.
  U kunt online afspraken maken via de website www.sho.nl

  Hier vindt u een link die u direct doorverwijst naar de pagina. U kunt hier kiezen welke plaats, welke locatie, welke dag en welk tijdstip. Het is belangrijk dat u een afspraak maakt, zonder afspraak is de kans groot dat u niet geholpen kunt worden.
  Mocht het voor u niet mogelijk zijn om online een afspraak te maken, dan kunt u bellen naar nummer 088-9997777.
  Er zit een team voor u klaar om een afspraak voor u in te plannen.

Handig om te weten

Positieve gezondheid
Wij gaan uit van het begrip van positieve gezondheid: het versterken van uw vermogen om met de uitdagingen van het leven om te gaan.

Soms heeft u zorg nodig van een enkele discipline, maar soms ook van meerdere tegelijk. In dat geval zijn de lijnen binnen Een Plus kort en kunnen zorgverleners samenwerken in uw belang.

 

Zorgaanbod

Naast de reguliere zorg bieden wij ook een aantal (overstijgende) multidisciplinaire zorg-
programma’s. Wanneer meerdere patiënten met dezelfde problemen of situaties kampen, maken we onderling afspraken over wie op welk moment welke zorg verleent om u het beste van dienst te zijn. Dit noemen we een zorgprogramma.

Meer informatie hierover vindt u bovenaan de pagina onder het kopje zorgprogramma’s.

Feest

Het gezondheidscentrum is jarig.

Na jaren van voorbereidingen werd in juni 2010 het gezondheidscentrum aan de Rozendaalselaan in gebruik genomen. Dat is deze maand dus 10 jaar geleden!
Alle medewerkers genoten van een taartje bij de koffie om dit te vieren.