Welkom bij Een Plus

Wat is Een Plus?
Stichting Een Plus Samenwerking (Een Plus) is een samenwerkingsverband van zorgverleners die met elkaar zorgen voor samenhangende en wijkgerichte eerstelijnszorg in Velp en Rozendaal.

Wat is onze visie?
Samen beter. Omdat je samen verder komt dan ieder apart. Dat geldt voor zorgverlener en patiënt. En dat geldt voor verschillende disciplines. Daarom faciliteren wij, indien nodig, de multidisciplinaire aanpak van uw gezondheidsprobleem.

Wie zijn bij Een Plus aangesloten?
De huisartsen in Velp en Rozendaal, de eerstelijnspraktijk ouderengeneeskunde, de apotheek, paramedici: fysiotherapeuten, oefentherapeut, ergotherapeuten, podotherapeuten, logopedisten, diëtisten, thuiszorg, psychologen en eerstelijnsdiagnostiek. De meeste praktijken zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum Velp, maar er zijn ook zorgverleners gevestigd in een van de wijken in Velp of Rozendaal. Ook heeft Een Plus een patiëntenadviesraad, die meedenkt over de eerstelijnszorg in Velp.

Nieuws

 • Het gezondheidscentrum en de omliggende parkeerplaatsen hebben de laatste jaren te maken gehad met aanzienlijke wateroverlast. Gebleken is dat het infiltratiesysteem niet meer voldoet, en woningstichting De Woonplaats in Enschede heeft als eigenaar van het gezondheidscentrum besloten het systeem geheel te vervangen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van 27 februari 2023 tot en met 7 april 2023. In deze periode zullen de parkeerplaatsen bij het gezondheidscentrum niet beschikbaar zijn. Bezoekers van het gezondheidscentrum worden dan ook dringend verzocht in deze periode niet met de auto naar het gezondheidscentrum te komen, maar bijvoorbeeld te voet of per fiets te komen of anderszins.

  Het gebouw blijft dus wel toegankelijk, maar er zal geen parkeergelegenheid zijn.

  Wij beseffen dat dit voor bezoekers heel vervelend is, maar hopen op begrip hiervoor.

  De zorgverleners van het Gezondheidscentrum Velp

 • Van 10 tot en met 16 oktober 2022 worden er in het kader van de Week van de Gezondheid in onze gemeente verschillende ‘gezonde’ events georganiseerd. Als je aan gezondheid denkt, denk je al snel aan je lichaam en conditie. Maar gezondheid gaat net zo goed over mentale of financiële gezondheid. Hoe lekkerder je op deze vlakken in je vel zit, hoe beter je je voelt en functioneert. Wanneer je positiever in het leven staat, heb je minder last van stress en lukt het beter problemen de baas te kunnen.

  De activiteiten tijdens de Week van de Gezondheid helpen je mentale of fysieke gezondheid te verbeteren. Onderstaande is slechts een greep uit de activiteiten. Kijk wat er in onze gemeente is op het gebied van ontmoeten, bewegen, ontspanning en het aanpakken van je zorgen en/of problemen: www.wegwijsinrhedenrozendaal.nl en www.rhedenontdekt.nl.

  Lees hier meer over de geplande activiteiten

 • Ben je benieuwd hoe fit je bent en hoe jij je fitheid kunt verbeteren? Om daar achter te komen organiseert Sport in Rheden in samenwerking met Active Living, Fysiotherapie het Centrum en Ter Horst dit jaar op 10 en 14 oktober fittesten voor volwassenen!

  We weten allemaal dat gezond leven goed voor ons is. Niet alleen om fysiek goed vooruit te kunnen, maar zeker ook om lekker in je vel te zitten. Maar wat is nu precies gezond leven, en misschien interessanter nog, hoe fit ben je eigenlijk?

  Om hierop antwoord te krijgen doorloop je elk onderdeel van de fittest. De fittest bestaat uit diverse onderdelen zoals bijvoorbeeld een bloeddruk meting en knijpkrachtmeting. De volledige fittest wordt begeleid door medische specialisten. Zodra je elk onderdeel doorlopen hebt ontvang je een persoonlijk fitprofiel.

  Klik hier om aan te melden.

  Waar en wanneer: 

  maandag 10 oktober 12.00 – 14.00 uur Buurthuis de Poort in Velp  

   

   

 • Op maandag 5 september staat het volgende hielpijnspreekuur gepland. Tijdens dit spreekuur beoordelen een fysiotherapeut van Ter Horst, een podotherapeut van Mouchart en een echografist uw klachten. Ervaar je al langere tijd klachten aan je hak, hiel of voet? Maak dan een afspraak via 026 – 3620636.

  Kosten worden grotendeels vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. Check hiervoor uw huidige aanvullende pakket!   Voor meer informatie klik hier

 • Zondag 25 september a.s. wordt in Velp de Posbankloop weer gehouden. Een pittige hardloopwedstrijd van 6 of 15 kilometer.  Voor de jongeren is er een kidsrun. De parcoursen voeren voor een groot deel door de bossen en over de heidevelden van Nationaal Park Veluwezoom van Natuurmonumenten. Een aantal zorgverleners van het gezondheidscentrum Velp doen dit jaar mee met de 15 km wedstrijdloop!  Komt u hen aanmoedigen? Start en finish parkeerterrein van het Gezondheidscentrum Rozendaalselaan 34 Velp.

  Klik hier voor inschrijven of meer informatie.

 • Voor de behandeling van overgewicht bij volwassenen bestaat de gecombineerde leefstijlinterventie. Dit programma, vergoed door de basisverzekering , heeft als doel overgewicht te verminderen door te werken aan een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Het is een traject van 2 jaar bestaande uit een intake, bewegen en coaching in individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. U kunt meedoen indien u ouder bent dan 18 en een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico heeft. De huisarts of medisch specialist stelt dit voor u vast en kan u verwijzen. Meer informatie gecombineerde leefstijlinterventie .

  Het gezondheidscentrum biedt de Leefstijlinterventie SLIMMER aan.

 • Het gezondheidscentrum doet mee aan de Nationale Diabetes Challenge 2022. Een 16 tot 20 weken durend wandelevenement van de Bas van de Goor Foundation.  Samen met zorgverleners en vrijwilligers wekelijks wandelen in de buurt is gezellig en goed voor je gezondheid. De wandelingen zijn bedoeld voor iedereen die wil bewegen.  We wandelen vanaf 17 mei iedere dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur, startend vanaf het gezondheidscentrum. Kijk voor meer informatie of om direct aan te melden op:  NDC Velp

 • In de Gelderlander van 8 april  2021 verscheen een artikel over het chronische pijn project in het Gezondheidscentrum in Velp.  Gelderlander 8 april 21

  Ook omroep Gelderland heeft aandacht voor dit unieke project. Op de site en in het journaal besteden ze er aandacht aan.

  klikt u hier om meer te lezen

 • Ouderenarts Ester Bertholet wil aan deze sombere coronatijd een positieve zwieper geven door een boek te schrijven. Niet alleen, maar samen met ouderen.

  Ester Bertholet wil een boek schrijven gaan schrijven. ,,Een gezellig, informatief boek’’, legt ze uit. Want ze wil iets positiefs doen in coronatijd. Iets waarvan mensen later zeggen: dat hebben we dan toch nog overgehouden aan deze rottijd. 

  De lezingen die ze voorheen voor ouderen gaf, gaan sinds corona niet meer door. “Ik had er veel plezier in en kreeg leuke reacties.”
  Nu wil ze haar kennis op een andere manier overdragen: met een boek. Geen lange teksten, maar korte, informatieve stukjes over ouderdomskwalen en wat je eraan kunt doen. Er komen tekeningen in van Angelique Krijnen.

  Helpen
  Essentieel voor Bertholet is dat ze het boek niet alleen gaat maken, maar dat ouderen haar ermee gaan helpen. Dat heeft ze ook zo gedaan toen ze haar Behandelpaspoort ontwikkelde. ,,Ouderen zijn de ervaringsdeskundigen’’, zegt ze. ,,Ze hebben misschien goede ideeën voor mijn boek of kunnen meelezen. Ze mogen me een email sturen of een brief schrijven, maar kunnen ook meedoen in online-sessies. Wie daar geen ervaring mee heeft, kan ik hulp bieden. Als ik maar input krijg.’’

  Wat doe je bij duizeligheid? Waardoor worden dikke benen veroorzaakt? Wat kan ik zelf doen om gezond te blijven? ,,Dat soort zaken komt aan de orde’’, belooft Bertholet. ,,In deze coronatijd zitten veel ouderen binnen en komen hun stoel niet uit. Terwijl het belangrijk is om te blijven bewegen. Ook nu in de lockdown.’’
  Zo moet het een bijzonder boek worden. Wilt u meedoen? mail Ester Bertholet via info@esterbertholet.com

 • Wat zijn de plannen van Een Plus? Eerder lieten we al weten dat er een beleidsplan is met daarbij een pamflet. En nu is er ook een Infographic Een Plus  een beeldend overzicht van wat Een Plus is en wat we van plan zijn.

 • Gezondheidscentra bestaan in ons land zo’n vijftig jaar. Nog steeds prijkt zorgvernieuwing hoog op hun agenda.

  Zo’n vijftig jaar geleden ontstonden de eerste gezondheidscentra, gedreven door het idealisme van individuele huisartsen. Het idee destijds: als huisartsen onder één dak samenwerken met andere disciplines, krijgen patiënten samenhangende zorg, waarbij ook wordt gekeken naar problemen op andere levensgebieden.

  Begin jaren tachtig bleek uit Nivel-onderzoek dat deze laagdrempelige en vernieuwende multidisciplinaire samenwerking vruchten afwierp. Anno 2020 is het bieden van integrale samenhangende zorg core business in de eerste lijn. Duurzame zorgvernieuwing stond, kortom, aan de wieg van het gezondheidscentrum. En nog steeds prijkt bij de gezondheidscentra zorgvernieuwing hoog op de agenda.
  Lees hier het hele artikel. 

 • In de regiobode van 12 november 2020 leest u een artikel over Een Plus.

  https://www.regiobodeonline.nl/2020/11/zorgprofessionals-werken-samen-onder-vlag-een-plus/

 • In samenwerking met zorgverzekeraars start het gezondheidscentrum in januari 2021 een nieuw project voor mensen met pijnklachten.

  Chronische pijn komt bij veel Nederlanders voor. Het gaat daarbij om alle vormen van pijn die langer duren dan drie maanden, of langer dan de te verwachten tijd na beschadiging.  Gebleken is dat mensen met pijn effectiever behandeld kunnen worden door een multidisciplinaire behandeling. Een behandeling waarbij meerdere behandeldisciplines zijn betrokken (zoals bijvoorbeeld arts, oefentherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werk en psycholoog). In het gezondheidscentrum start in januari 2021 een nieuw project voor mensen met pijnklachten. Zij kunnen in het centrum terecht bij een multidisciplinair team voor uitgebreid onderzoek, een persoonlijk behandeladvies en een eventuele behandeling.

  Voor meer uitleg Multidisciplinair PijnTeam 1+

   

 • De Gelrepas is er speciaal voor mensen die weinig inkomsten hebben en daardoor vaak te weinig geld hebben voor activiteiten zoals een dagje uit, het volgen van cursussen, bezoek aan theater of concert of lid worden van een sportvereniging. Met de pas krijg je korting op vele sociale, sportieve, culturele en educatieve activiteiten. De Gelrepas is gratis, heeft een vernieuwd en groter aanbod van activiteiten en is vanaf 2021 digitaal. Meer informatie en of u in aanmerking komt voor deze pas, kunt lezen op de website van gemeente Rheden Gelrepas .

 • Op 6 oktober 2020, sprak de PAR online met een afvaardiging van het Een Plus bestuur en de directeur.
  De volgende onderwerpen werden besproken:

  Stand van zaken in coronatijd: de besmettingen lopen op. Een Plus volgt het landelijk beleid, dus zijn ook in het gezondheidscentrum mond/neusmaskers dringend geadviseerd. De gastvrouw achter de receptie heeft een veilige werkplek. Haar taak is om zoveel mogelijk onnodige bewegingen door het gebouw te voorkomen.

  Telefooncentrale huisartsen: de PAR heeft gevraagd om een andere tekst in te spreken in de telefoonrecorder. Hier wordt aan gewerkt.

  Doelgroepenbad: de gemeente heeft een prijs ontvangen en zich daarmee verplicht om bijzondere doelgroepen te bereiken. Vandaar dat de gemeente contact heeft opgenomen met Een Plus en een aantal andere organisaties. De PAR heeft geadviseerd over communicatie richting mogelijke gebruikers van dit bad.

  Meerjarenplan: de directeur heeft een beleidsplan 2020-2025 geschreven. Dit is inmiddels door het bestuur goedgekeurd en wordt ook aan anderen binnen de organisatie voorgelegd. De PAR heeft feedback gegeven op tekst en inhoud van dit ambitieuze plan.

  Wat verder ter tafel komt: er is nog kort een aantal onderwerpen besproken, zoals een idee over vermindering van medicijnverspilling, de griepvaccinatie en het SLIMMER programma (een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met overgewicht).

 • Veelbelovende zorg

  Het bewustzijn dat sociaal domein en eerste lijn er goed aan doen hechter samen te werken, groeit. Zorgprofessionals uit Velp en gemeente-ambtenaren steken daarom de hoofden bij elkaar om de onderlinge afstemming te verbeteren. Een eerste verkenning om te komen tot een betere samenwerking.

 • Sport- en beweegakkoord gemeente Rheden

  Een Plus is één van de ondertekenaars van het  Sport- en beweegakkoord  van de gemeenten Rheden en Rozendaal. In het akkoord hebben allerlei partijen uit deze gemeenten plannen bedacht die er op gericht zijn méér inwoners van Rheden en Rozendaal een leven lang te laten genieten van sport en bewegen. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd.

 • Wat is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)?
  Dit programma richt zich op het verbeteren van de gezondheid door het aanpassen van de leefstijl. Hierbij wordt aandacht besteed aan voeding, bewegen en gedragsbehoud. Het programma duurt 2 jaar en omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Na een half jaar worden de deelnemers begeleid naar het lokaal sport- en beweegaanbod met ondersteuning tijdens terugkommomenten. Het programma wordt uitgevoerd door leefstijlcoaches, diëtist en fysiotherapeuten.

  Meedoen?
  Wilt u mee doen? Vraag uw huisarts of u in aanmerking komt. Het programma wordt geheel vergoed vanuit de basisverzekering en heeft geen invloed op het eigen risico.

  Meer weten?
  Meer informatie kunt u nalezen op de website van  SLIMMER .

Handig om te weten

Positieve gezondheid
Wij gaan uit van het begrip van positieve gezondheid: het versterken van uw vermogen om met de uitdagingen van het leven om te gaan.

Soms heeft u zorg nodig van een enkele discipline, maar soms ook van meerdere tegelijk. In dat geval zijn de lijnen binnen Een Plus kort en kunnen zorgverleners samenwerken in uw belang.

 

Zorgaanbod

Naast de reguliere zorg bieden wij ook een aantal (overstijgende) multidisciplinaire zorg-
programma’s. Wanneer meerdere patiënten met dezelfde problemen of situaties kampen, maken we onderling afspraken over wie op welk moment welke zorg verleent om u het beste van dienst te zijn. Dit noemen we een zorgprogramma.

Meer informatie hierover vindt u bovenaan de pagina onder het kopje zorgprogramma’s.

Feest

Het gezondheidscentrum is jarig.

Na jaren van voorbereidingen werd in juni 2010 het gezondheidscentrum aan de Rozendaalselaan in gebruik genomen. Dat is deze maand dus 10 jaar geleden!
Alle medewerkers genoten van een taartje bij de koffie om dit te vieren.