Veelgestelde vragen

No items found.

Regio Impuls

De druk op zorg en welzijn is voor inwoners van heel Nederland, zo ook in onze regio merkbaar. Belangrijke problemen zijn het gebrek aan personeel, een toenemende vraag en complexiteit van zorg door vergrijzing en een nog niet optimale samenwerking tussen verschillende partners binnen de zorg. Gemeente Rheden, Rozendaal, Incluzio, Menzis, Proscoop, EenPlus en een aantal inwoners werken samen in het programma Regio Impuls. Binnen dit programma wordt gekeken wat er nodig is om op een gezamenlijke manier de gezondheid van de inwoners van Velp en Rozendaal instand te houden en te bevorderen. De uitgangsgedachtes hierbij zijn het leveren van passende zorg en positieve gezondheid waarbij de behoefte van de inwoner centraal staat. 

Het programma moet een bijdrage leveren in het versterken van de zelfregie en gezondheidsvaardigheden van de inwoners van Velp en Rozendaal en aan verandering van de organisatie van zorg en welzijn. Deze vaardigheden moeten zorg voorkomen, doordat een betere leefstijl gezondheidsklachten gaat voorkomen. Tegelijkertijd moeten deze betere gezondheidsvaardigheden er aan bijdragen dat inwoners de juiste vraag stellen bij het juiste loket. Hiermee willen we bereiken dat zorg en welzijn anders wordt georganiseerd, bijvoorbeeld wordt verplaatst en vervangen door de juiste begeleiding door de juiste professional.

Voor jou als zorgverlener

Begin 2023 is het Regio Impuls programma dat gesubsidieerd wordt door ZonMW van start gegaan.  De werktitel van dit programma is Velp en Rozendaal Samen Gezond. We moeten anders te werk om de zorg gezond, betaalbaar en toekomstbestendig te houden. Intensieve en multidisciplinaire duurzame samenwerking is nodig om op integrale manier de gezondheid van inwoners van Velp en Rozendaal in stand te houden en te bevorderen. Het uitgangspunt hierbij is Positieve Gezondheid en de life course approach. De life course approach is een beweging binnen het vakgebied van gezondheidswetenschappen, die op een integrale manier naar het organiseren van gezondheidsbevordering kijkt. Het programma bestaat uit een drietal fases waarin gesprekken met inwoners plaatsvinden, zorgdata bekeken wordt, een gezamenlijke visie wordt ontwikkeld en uiteindelijk de visie verspreid wordt binnen Velp, Rozendaal en de regio. Het programma wordt uitgevoerd door een afvaardiging van de samenwerkingspartners.

No items found.

Meer informatie

Voor vragen over de inhoud van dit zorgprogramma kun je terecht bij het managementbureau van EenPlus.

026 361 50 07

Bedankt voor je bericht!
We sturen je snel meer informatie.
Er ging iets niet goed, wil je het nog eens proberen?

Relevant nieuws