« terug naar vorige pagina

Beleid en organisatie

Wat is Een Plus?

Een Plus is het samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemers in Velp en Rozendaal die samen zorgen voor samenhangende en wijkgerichte eerstelijnszorg. Het doel van Een Plus is inwoners van Velp en Rozendaal met een zorgbehoefte of preventieve zorgbehoefte hoogwaardige, persoonsgerichte en samenhangende eerstelijns­zorg te leveren door multidisciplinaire samenwerking. Een Plus brengt dat als volgt in de praktijk:

  • Een Plus ontwikkelt multidisciplinaire zorgprogramma’s;
  • Een Plus faciliteert samenwerking door overleg, informatiedeling en het zorgen voor financiële middelen;
  • Een Plus zorgt voor kennisuitwisseling tussen aangesloten partners en voor inwoners;
  • Een Plus vertegenwoordigt en behartigt de belangen van eerstelijnszorgverleners in extern overleg met overheden of andere zorgverleners.

 

Een Plus van 30 aangesloten praktijken

Bij Een Plus zijn 30 zelfstandige praktijken aangesloten: huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, diëtisten, psychologen, podotherapeuten, een apotheek, een instelling voor thuiszorg en verzorgings- en verpleeghuiszorg, het eerstelijns medisch-diagnostisch centrum uit de regio, de eerstelijnspraktijk ouderengeneeskunde en psychosomatische zorgverleners.

De meeste praktijken zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum Velp aan de Rozendaalselaan, maar er zijn ook zorgverleners aangesloten die hun praktijk uitoefenen in een van de wijken in Velp of Rozendaal.

 

De organisatie Een Plus

Door en voor de aangesloten praktijken is er een bestuur van zeven leden dat verantwoordelijk is voor het beleid van Een Plus. De dagelijkse leiding van Een Plus is gedelegeerd aan het managementbureau onder leiding van de directeur. De Patiëntenadviesraad adviseert bestuur en directeur.

 

Voor het beleidsplan 2020-2025 van Een Plus, klik hier Meerjarenplan 2020-2025 samen beter is een grote plus

Voor een snel overzicht van wie we zijn en wat we willen, klik hier voor een Een Plus pamflet
En nu is er ook een Infographic Een Plus  een beeldend overzicht van wat Een Plus is en wat we van plan zijn.