« terug naar vorige pagina

Organisatie

Wat is Een Plus?
Stichting Een Plus Samenwerking is een samenwerkingsverband van zorgverleners die met elkaar zorgen voor samenhangende en wijkgerichte eerstelijnszorg in Velp en Rozendaal.

Wat is onze visie?
Samen beter. Omdat je samen verder komt dan ieder apart. Dat geldt voor zorgverlener en patiënt. En dat geldt voor verschillende disciplines. Daarom faciliteren wij, indien nodig, de multidisciplinaire aanpak van uw gezondheidsprobleem.

Doelen
Het doel van Een Plus is het leveren van samenhangende wijkgerichte zorg. Samenhangend wil zeggen dat de zorg die door verschillende zorgverleners wordt gegeven, onderling is afgestemd en precies de goede mix bevat voor een bepaalde patiënt. Wijkgericht houdt in dat ons gezamenlijke zorgaanbod is afgestemd op de behoeften van de mensen in Velp en Rozendaal.

Wie zijn bij Een Plus aangesloten?
De huisartsen in Velp en Rozendaal, de eerstelijnspraktijk ouderengeneeskunde, de apotheek, paramedici: fysio- en oefentherapeuten, ergo-, logo-, en podotherapeuten, diëtetiek, thuiszorg en eerstelijnsdiagnostiek
De meeste praktijken zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum Velp aan de Rozendaalselaan, maar er zijn ook zorgverleners aangesloten die hun praktijk uitoefenen in een van de wijken in Velp of Rozendaal. Ook heeft Een Plus een patiëntenadviesraad, die meedenkt over de eerstelijnszorg in Velp.