« terug naar vorige pagina

Bestuur

Een Plus wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat als doel heeft het ontwikkelen, stimuleren en faciliteren van samenwerking en samenhangende zorg. Het bestuur bestaat uit zeven leden allen gekozen uit de  aangesloten partners. Zitting hebben:

  • Mw drs. M. Koenders, voorzitter (huisarts)
  • Mw A.D. Heijnis, penningmeester (apotheker)
  • Mw drs. M.W. Wools, secretaris (huisarts)
  • Mw M. Mouchart (podotherapeut); portefeuille: PR
  • Mw L.P. Brouwer (diëtiste); portefeuille: patiëntenadviesraad en PR
  • Mw J. van Baars (oefentherapeut Cesar)
  • Dhr drs. R.H. van Hasselt (huisarts)

 

Management
De dagelijkse leiding is in handen van de directeur Piet van Meijeren. De directeur wordt ondersteund door het managementbureau.

 

Meer informatie over de ontwikkelingen en de activiteiten van Een Plus in 2019 kunt u nalezen in het Bestuursverslag Een Plus 2019

Wilt u contact opnemen met de directeur of heeft u vragen over Een Plus? Stuurt u dan een bericht naar info@eenplus.nl

.