« terug naar vorige pagina

Bestuur

Een Plus wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat als doel heeft het ontwikkelen, stimuleren en faciliteren van samenwerking en samenhangende zorg. Het bestuur bestaat uit 7 leden allen gekozen uit de (voormalig) aangesloten partners. Zitting hebben:

  • Mw drs. M. Koenders, voorzitter (huisarts)
  • Mw A.D. Heijnis, penningmeester (apotheker)
  • Dhr drs. M.P. Meermans, secretaris (huisarts); portefeuille: automatisering en ICT
  • Mw M. Mouchart (podotherapeut); portefeuille: PR
  • Mw L.P. Brouwer (diëtiste); portefeuille: patiëntenadviesraad en PR
  • Mw J. van Baars (oefentherapeut Cesar)
  • Dhr drs. R.H. van Hasselt (huisarts)

 

Management

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, Herma Barnhoorn. De directeur wordt ondersteund door het managementbureau.

 

Meer informatie over de ontwikkelingen en de activiteiten van Een Plus in 2016 kunt u nalezen in het Jaarverslag 2016 Een Plus.

Wilt u contact opnemen met de directeur of heeft u vragen over Een Plus? Stuurt u dan een bericht naar info@eenplus.nl .