Start dropdown content

Afspraak maken

Om uw kind voor ergotherapie aan te melden kunt u dit kenbaar maken via de mail of via telefonisch contact. Na aanmelding zal er telefonisch contact zijn om de hulpvraag helder te krijgen en de aard van het probleem. Vervolgens zal de eerste afspraak ingepland worden. Mogelijk wordt vooraf een uitgebreid vragenformulier toegezonden.

Voor aanmelding en op de verwijzing zijn de volgende gegevens van belang:

  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Zorgverzekeraar en polisnummer
  • Burger Service Nummer (BSN)
  • Gegevens verwijzend arts
  • Diagnose en reden voor verwijzing (vraagstelling)

Indien het onduidelijk is of u een ergotherapeut voor uw kind dan wel een andere therapievorm zoekt, kunt u altijd telefonisch overleggen of een mail sturen.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Over de praktijk

Wat is Kinderergotherapie?

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, zijn eigen wijze en zijn eigen tempo. Deze ontwikkeling verloopt niet altijd op alle gebieden vanzelfsprekend. Hierdoor kan een kind niet in staat zijn die dingen te doen die het graag wil (of moet) doen. Een ergotherapeut onderzoekt waarom het kind hier moeite mee heeft en richt zich op verbetering van deze activiteiten uit het dagelijks leven.

Kinderen die als gevolg van ziekte, handicap, ongeval of een vertraagde ontwikkeling, problemen ondervinden in het uitvoeren van dagelijkse handelingen kunnen zich niet voldoende ontwikkelen op het gebied van bewegen, spel, zelfredzaamheid en (voorbereidende) schoolse vaardigheden.
Het hoeft echter niet altijd zo te zijn dat er een eenduidige aanwijsbare oorzaak is voor de ondervonden problemen.

Door middel van behandeling of advies aan het kind, de ouders en andere betrokkenen kunnen deze problemen verminderd dan wel opgelost worden.

Medewerker

Kerkhof, Frank
F. Kerkhof

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent