« terug naar vorige pagina

Tip of klacht

Tip
Heeft u een tip of compliment voor onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. U kunt uw tip of compliment melden aan info@eenplus.nl .

Klacht
Al onze aangesloten zorgverleners proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg of de bejegening door een zorgverlener. Wanneer dit zo is dan horen wij graag waarover u minder tevreden bent. Wij kunnen dan samen met u kijken wat er aan te doen is en het geeft ons informatie over hoe we de kwaliteit van onze dienstverlening/zorg kunnen verbeteren.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

 

Wat kunt u doen wanneer u niet tevreden bent over de geleverde zorg
of de bejegening van de zorgverlener of medewerker?

Er zijn twee soorten klachten.

  1. Een klacht of opmerking die betrekking heeft op een bepaalde discipline, bv de fysiotherapeut of de huisarts.
  2. Een klacht die betrekking heeft op de samenwerking tussen verschillende disciplines.

Ad1 Heeft u een klacht over één bepaalde zorgverlener, praktijk of discipline. Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

  • uw klacht bespreken met de desbetreffende zorgverlener/medewerker
  • bij niet afdoende oplossing vragen naar interne klachtenregeling
  • indien de afhandeling met de zorgverlener niet naar tevredenheid is verlopen, kunt u uw klacht indienen bij de geschilleninstantie van de betreffende beroepsgroep. Bekijk of vraag naar de informatie over klachtafhandeling van de betreffende discipline.

Ad2 Heeft u een klacht over de afstemming of samenwerking tussen meerdere zorgverleners dan kunt u kort samengevat:

  • de klacht kenbaar maken aan de klachtencoördinator van het samenwerkingsverband
  • gebruik maken van ons klachtenformulier
  • indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u uw klacht indienen bij de geschilleninstantie SKGE

Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling, de contactgegevens van de verschillende geschilleninstanties en de klachtencoördinator. Voor meer advies en vragen over hoe te handelen bij een klacht over uw zorgverlener kunt u terecht bij het Adviespunt Zorgbelang tel 0900-243 70 70, www.adviespuntzorgbelang.nl  of het Landelijk meldpunt Zorg tel 088-120 50 20, www.landelijkmeldpuntzorg.nl