« terug naar vorige pagina

Inspraak

Patiëntenadviesraad
De patiëntenadviesraad (PAR) behartigt onafhankelijk de belangen van u als cliënt van de zorgverleners aangesloten bij het Gezondheidscentrum Velp. De PAR bestaat op dit moment uit drie personen die allen in Velp en Rozendaal wonen.

Wat doet de PAR?
De PAR heeft regelmatig overleg met vertegenwoordigers of bestuursleden van het Gezondheidscentrum. In dit overleg vervult de PAR, gevraagd en ongevraagd, een adviserende rol. De raad doet dat op gebieden zoals:

  • wijze van werken in het centrum
  • patiënttevredenheid
  • organisatie van het centrum
  • nieuwe ontwikkelingen in de eerstelijnszorg
  • goede communicatie met patiënten

De PAR hecht veel waarde aan de inbreng van cliënten van het Gezondheidscentrum en komt daarom graag met u in contact. Heeft u tips of algemene opmerkingen over het Gezondheidscentrum? Dan horen wij deze graag!  Hiermee proberen wij de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening te verbeteren. U kunt ons bereiken via:  par@eenplus.nl 

Wij zijn er niet voor individuele klachten
Wij behartigen specifiek de belangen van u als cliënt en niet de (medische) klachten. Heeft u een tip, compliment of een individuele klacht over de zorg- of dienstverlening kijk dan bij Tip of klacht.