Meer informatie

 • Stichting Nabij biedt een luisterend oor aan mensen in de laatste levensfase. Een persoonlijk gesprek van mens tot mens dat over verschillende onderwerpen kan gaan. Juist in de huidige periode waar de overheid drastische maatregelen heeft getroffen om de verspreiding van het levensbedreigende Corona virus tegen te gaan, kan extra ondersteuning wenselijk zijn. Meer informatie

 • In verband met de landelijke verspreiding van het Coronavirus verzoeken wij u alleen wanneer het strikt noodzakelijk is naar de huisartsenpraktijk te komen. Tot nader order zullen de reguliere spreekuren komen te vervallen.

  Voor alle klachten geldt dat wij patiënten willen vragen vooraf contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. Dit om te overleggen of een consult op de praktijk echt noodzakelijk is of dat de klachten ook telefonisch kunnen worden besproken. We proberen de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden en besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

  Voor meer informatie over het Coronavirus zie:

  Thuisarts.nl en RIVM.nl

 • Recent heeft tv-programma Zembla een opname bij ons gemaakt waarin de succesvolle aanpak van de ouderenzorg in Velp belicht wordt. De opnames hebben geleid tot deze beelden op de website van Zembla.

  In het fragment vertellen dokter Bertholet en huisarts Van Santen hoe succesvol de Velpse aanpak van ouderenzorg is georganiseerd en hoe we hiermee in Velp een landelijk voorbeeld zijn.

 • Op 1 februari zijn de stichtingen Innoforte en Vreedenhoff gefuseerd tot één stichting voor ouderenzorg. De nieuwe stichting omvat thuiszorg (verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp), dagbesteding, intramurale zorg in de locaties in Velp (Oosterwolde, De Biesdel, Lorentzhuis en ’t Jagthuis) en in Arnhem (Vreedenhoff/ Nijenstede) en verhuur van woningen (Biesdel, Nijenstede en vanaf juni 2020 Lorentzhof (Velp)). Lees meer

 • Het Behandelpaspoort is een boekje dat lijkt op een echt paspoort. Met behulp van dit Behandelpaspoort kunt u nadenken en praten over uw wensen ten aanzien van behandeling en zorg. In het boekje kunt u ook invullen welke wensen dat zijn. Maar u kunt er ook uw contactpersonen en pasfoto in kwijt. En er is ruimte om te beschrijven wie u bent en wat belangrijk voor u is.

  Een bijgevoegd informatieboekje helpt u om alle gebruikte (medische) termen goed te begrijpen. Ook als u helemaal gezond bent, kan het verstandig zijn om over uw behandelwensen na te denken. Het Behandelpaspoort kan u daarbij helpen.

  Voor meer informatie kunt u de website  https://www.behandelpaspoort.nl/ bekijken.

  Het Behandelpaspoort is te verkrijgen in Velp bij de Boots Apotheek, Boekhandel Jansen & de Feijter en bij Ons Raadhuis.

 • Ben je niet vooruit te branden? Verlang je halverwege de dag al naar je bed? Merk je dat je aandacht en concentratie te wensen over laten? Heb je steeds minder zin om te sporten of met andere mensen af te spreken? Geen puf om je huishouden te doen?

  Vermoeidheid kan een grote impact hebben op je dagelijks leven. Voor omstanders is dat soms moeilijk te begrijpen, zeker wanneer je je de ene dag beter voelt dan de andere dag. Wanneer er geen duidelijke oorzaak of behandeling te vinden is, kun je daar wanhopig en neerslachtig van worden. Hoe moet je dan verder?

  Voor wie?

  Ergotherapie Rijnbeek is een gespecialiseerde praktijk die mensen helpt met vermoeidheidsklachten met allerlei oorzaken (burnout, overspannenheid, na trauma/ongeluk, herstel na virus, etc.), of wanneer de oorzaak niet duidelijk is en een medische verklaring niet te vinden is.

  Wat kun je verwachten?

  In een kortdurend traject van 6 tot 10 sessies leer je hoe je je energie weer op peil brengt. Je krijgt inzicht in hoe vermoeidheid tot stand komt en welke factoren er voor kunnen zorgen dat je vermoeid blijft. Met de praktische adviezen kun je zelf weer invloed uit gaan oefenen op je energie en leer je je belastbaarheid weer op te bouwen, zodat je weer kunt gaan doen wat voor jou belangrijk is.

  Deze behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering (let op: je eigen risico wordt wel aangesproken!). Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

  Bel of mail gerust als je wilt overleggen of deze behandeling iets voor jou is.

  Debby Rijnbeek: 06 – 27093780

  info@ergotherapierijnbeek.nl

 • Het Gezondheidscentrum start in april met de Nationale Diabetes Challenge 2020. Een landelijk project dat de leefstijl en gezondheid van mensen (met diabetes) verbetert. Gedurende 16 tot 20 weken wandelen zorg-, sport- en welzijnsprofessionals één keer per week, op de dinsdagochtend, samen met de deelnemers van de Challenge. Iedere week wordt vanuit het Gezondheidscentrum een route van max 5 km gewandeld. Omdat bewegen goed is voor iedereen is de Challenge niet alleen voor mensen met diabetes maar voor iedereen die wil wandelen.

  Bent u geïnteresseerd kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 7 april om 16.00 uur in het Gezondheidscentrum, kijk op www.nationalediabeteschallenge.nl/huisartsenvelp of vraag informatie bij uw huisartsenpraktijk.

 • Ward Mariman, directeur

  Met ingang van 1 januari 2020 heeft SEPS een nieuwe directeur, Ward Mariman. De heer Mariman werkte voorheen onder meer als bestuursadviseur bij de gemeente Nijmegen en als secretaris van de Raad van Bestuur en manager bij de Sint Maartenskliniek.

  De heer Mariman is telefonisch bereikbaar via 026-3615007 of per mail via info@eenplus.nl.

  De heer Mariman volgt mevrouw Barnhoorn op, die sinds 2010 directeur van SEPS was en vertrekt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zij blijft nog aan SEPS verbonden als adviseur voor de uitrol van de Velpse ouderenzorg.

 • Het loopt weer tegen het einde van het jaar en de zorgverzekeraars hebben hun tarieven voor 2020 al bekend gemaakt. In sommige gevallen stijgt de premie. Het eigen risico blijft € 385,00.  Wat doet u? Heeft u al een keus gemaakt voor een nieuwe zorgpolis? Of blijft u bij uw huidige verzekering? In beide gevallen is het aan te raden om de verschillende pakketten van de zorgverzekeraars te vergelijken. Wat wordt vergoed vanuit de basisverzekering en welke aanvullende verzekering is voor uw situatie het meest passend.  Een goede vergelijkingssite is www.independer.nl.  De hele maand december is het nog mogelijk om van verzekeraar te veranderen. Maar let U dan wel goed op dat verzekeraars voor bepaalde behandelingen (uit het aanvullende pakket) een wachttijd (soms van een jaar) hanteren. Dit is met name het geval voor de tandarts. 

  Het lijkt ons goed te herhalen dat u geen eigen risico hoeft te betalen voor eerstelijnszorg, dat is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan: de huisarts, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige. De tandarts zit niet in het basispakket, dus u moet voor de periodieke controle betalen, tenminste als u 18 jaar of ouder bent. Kinderen tot 18 jaar kunnen wel gratis naar de tandarts voor controle!

  De ouderengeneeskundige zorg komt pas in 2021 in het basispakket. Voor het komend jaar wordt weer getracht om met alle zorgverzekeraars contracten af te sluiten, zodat voor de ouderengeneeskundige zorg ook geen eigen risico wordt gerekend. Vraag voor de zekerheid even na of met uw verzekeraar ook een contract is gesloten als u denkt gebruik te gaan maken van de ouderengeneeskundige zorg.

  Ook de huisartsenpost (voor spoedzorg in avond, nacht of weekend) valt onder de eerstelijnszorg. Wel geldt het eigen risico voor eventuele medicijnen en voor de spoedeisende hulp en specialist als u wordt doorgestuurd.

  Bent u bang dat u in korte tijd veel moet betalen aan eigen risico, dan kunt u het eigen risico meestal spreiden over het jaar. U spreekt dan af met uw zorgverzekeraar dat u iedere maand 32 euro betaalt.

  Voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon is er de mogelijkheid om een collectieve basisverzekering en aanvullende verzekering (CAV) af te sluiten via de gemeente. Ook dat moet u vóór 31 december regelen.

  De PAR wenst u goede en gezonde feestdagen

  par@eenplus.nl

 • Het gaat om wat u nodig heeft

  Wanneer u heeft gehoord dat u ongeneeslijk ziek bent, kunt u ondersteuning en of zorg krijgen die gericht is om klachten en problemen zo veel mogelijk te voorkomen of te verminderen. Dit kan variëren van medicijnen tegen pijn of misselijkheid tot psychische hulp of thuiszorg. Dit noemen we palliatieve zorg.

  Op tijd en zo lang als het duurt

  De palliatieve fase duurt soms dagen, soms weken en soms een jaar of langer. Het gaat dus niet alleen om ondersteuning en zorg in de laatste weken of maanden van uw leven. U kunt palliatieve zorg krijgen vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt. De ondersteuning en zorg is ook bedoeld voor familie en vrienden. Het tijdig inschakelen van ondersteuning en of zorg kan onzekerheid en problemen voorkomen. Meer informatie kunt u lezen op  www.overpalliatievezorg.nl of  www.iknl.nl/palliatieve-zorg/over-palliatieve-zorg .

  Hoe krijgt u palliatieve zorg?

  Als u heeft gehoord dat u niet meer beter wordt, zorgt uw huisarts ervoor dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De huisarts werkt nauw samen met het ziekenhuis, de thuiszorg en andere mensen die gespecialiseerd zijn in de palliatieve zorg. Neem contact op met uw huisarts en bespreek uw vragen en wensen.

 • Zaterdag 28 september vertrok vanuit Velp een bus vol met deelnemers en begeleiders van oa het Gezondheidscentrum richting Den Haag voor de finale wandeling van de Nationale Diabetes Challenge 2019. De zorggroep Onze Huisartsen zorgde voor herkenbaarheid en deelde rode petjes uit.
   
  Ondanks dat het regende genoten onze wandelaars van de warming-up van Olga Commandeur en samen met  vierduizend andere deelnemers van de 5 of 10 km Haagse wandelroutes. Iedereen was enthousiast en een groot aantal mensen heeft het voornemen volgend jaar weer mee te doen.

  De deelnemers blijven de hele winter doorwandelen. Op dinsdagochtend en op woensdagavond wordt 5 km gewandeld startend vanuit het gezondheidscentrum. Ook mensen die niet hebben deelgenomen aan de Nationale Diabetes Challenge maar die wel geïnteresseerd zijn, kunnen meelopen. Neem voor meer informatie contact op met het gezondheidscentrum tel 026-361 5007.

   
 • Zondag 29 september wordt in Velp voor de 25e keer de Posbankloop gehouden. Een pittige hardloopwedstrijd van 6 of 15 kilometer. De parcoursen voeren voor een groot deel door de bossen en over de heidevelden van Nationaal Park Veluwezoom van Natuurmonumenten.  Een team van zorgverleners van het gezondheidscentrum Velp doet dit jaar mee met de 15 km wedstrijdloop!  Komt u hen aanmoedigen? Start en finish parkeerterrein van het Gezondheidscentrum Rozendaalselaan 34 Velp.

  PROGRAMMA

  • 11.30 uur: AeresKidsRun 500 meter
  • 11.45 uur: AeresKidsRun 1000 meter
  • 12.05 uur: AeresKidsRun 1500 meter
  • 13.00 uur: Start 6 km wedstrijdloop (prijsuitreiking 13.40 uur)
  14:00 uur: Start 15 km wedstrijdloop (prijsuitreiking 15.00 uur)
 • Heeft u een brief van de gemeente Rheden ontvangen over de BeweegKuur? Wilt u hierover meer informatie? Klik op deze link http://www.eenplus.nl/beweegkuur

  Wat is de BeweegKuur?
  De BeweegKuur is een leefstijlprogramma waar u kunt leren om gezonder te leven en u goed te voelen. Een leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtist helpen u om gezond te eten en voldoende te bewegen.

  Voor wie is de BeweegKuur?
  De Beweegkuur is bedoeld voor mensen met overgewicht. Vanaf een BMI van 25 is er sprake van overgewicht. Een grote buikomvang of aandoeningen zoals diabetes of artrose geven extra redenen om te starten met de BeweegKuur. De huisarts beoordeelt of u in aanmerking komt voor deelname aan de Beweegkuur. 

 • Na het succes van de Nationale Diabetes Challenge 2018 heeft het Gezondheidscentrum ook dit jaar besloten om mee te lopen. Wederom is het de bedoeling dat vanaf april een wekelijkse wandelbijeenkomst van ongeveer 5 km wordt georganiseerd voor mensen met en zonder diabetes. Deelnemers wandelen 16-20 weken lang samen met zorgprofessionals. Bent u geïnteresseerd kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 2 april om 16.00 uur in het Gezondheidscentrum, kijk op www.nationalediabeteschallenge.nl/huisartsenvelp of vraag informatie bij uw huisartsenpraktijk.

 • Rijnstate wil de zorg in Velp op een andere plek gaan organiseren en wil het pand in Velp verkopen, maar wel zorg blijven aanbieden in de gemeente Rheden: in overleg met huisartsen onderzoekt Rijnstate welke zorgactiviteiten ze op welke locatie blijven aanbieden. Lees verder

 • Op maandag 21 januari 2019 om 17.00 uur openen Huisartsenpost Arnhem-Noord en Dienstapotheek Arnhem hun deuren bij de Spoedeisende Hulp in Rijnstate.  Huisartsenpost Velp zal vanaf dat moment gesloten zijn. Zie onderstaande link voor meer informatie.

  https://www.onzehuisartsen.nl/zorgprofessionals/nieuws/vanaf-maandag-21-januari-2019-huisartsenpost-spoedeisende-hulp-en-dienstapotheek-op-1-plek/

 • U hebt in de afgelopen weken een aanbieding van uw nieuwe polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar ontvangen. Het loont de moeite om deze eens goed te bestuderen, ook als u al ouder bent. Wij hebben vernomen dat alle ziektekostenverzekeraars akkoord hebben gegeven voor de financiering van het project Multidisciplinaire Ouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde in 2019.

  Tevens wijzen wij op de berichtgeving van de gemeente Rheden over de collectieve aanvullende zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. Meer informatie is te lezen op de website van de gemeente Rheden of gebruik de link: collectieve verzekering gemeente Rheden 
  Mogelijk kan het u besparingen opleveren.

  De Patienten Advies Raad (PAR) wenst u goede en gezonde feestdagen

 • Met ingang van 1 juli 2018 kunt u niet meer met contant geld betalen bij Boots apotheek Velp. U kunt alleen per PIN-betaling uw aankopen afrekenen. De maatregel is genomen in verband met de veiligheid van u en de medewerkers van de apotheek. Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met deze nieuwe maatregel en vragen uw begrip voor de situatie.