Meer informatie

 • Wat zijn de plannen van Een Plus? Eerder lieten we al weten dat er een beleidsplan is met daarbij een pamflet. En nu is er ook een Infographic Een Plus  een beeldend overzicht van wat Een Plus is en wat we van plan zijn.

 • Gezondheidscentra bestaan in ons land zo’n vijftig jaar. Nog steeds prijkt zorgvernieuwing hoog op hun agenda.

  Zo’n vijftig jaar geleden ontstonden de eerste gezondheidscentra, gedreven door het idealisme van individuele huisartsen. Het idee destijds: als huisartsen onder één dak samenwerken met andere disciplines, krijgen patiënten samenhangende zorg, waarbij ook wordt gekeken naar problemen op andere levensgebieden.

  Begin jaren tachtig bleek uit Nivel-onderzoek dat deze laagdrempelige en vernieuwende multidisciplinaire samenwerking vruchten afwierp. Anno 2020 is het bieden van integrale samenhangende zorg core business in de eerste lijn. Duurzame zorgvernieuwing stond, kortom, aan de wieg van het gezondheidscentrum. En nog steeds prijkt bij de gezondheidscentra zorgvernieuwing hoog op de agenda.
  Lees hier het hele artikel. 

 • n de regiobode van 12 november 2020 leest u een artikel over Een Plus.

  https://www.regiobodeonline.nl/2020/11/zorgprofessionals-werken-samen-onder-vlag-een-plus/

 • In samenwerking met zorgverzekeraars start het gezondheidscentrum in januari 2021 een nieuw project voor mensen met pijnklachten.

  Chronische pijn komt bij veel Nederlanders voor. Het gaat daarbij om alle vormen van pijn die langer duren dan drie maanden, of langer dan de te verwachten tijd na beschadiging.  Gebleken is dat mensen met pijn effectiever behandeld kunnen worden door een multidisciplinaire behandeling. Een behandeling waarbij meerdere behandeldisciplines zijn betrokken (zoals bijvoorbeeld arts, oefentherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werk en psycholoog). In het gezondheidscentrum start in januari 2021 een nieuw project voor mensen met pijnklachten. Zij kunnen in het centrum terecht bij een multidisciplinair team voor uitgebreid onderzoek, een persoonlijk behandeladvies en een eventuele behandeling.

  Voor meer uitleg Multidisciplinair PijnTeam 1+

   

 • De Gelrepas is er speciaal voor mensen die weinig inkomsten hebben en daardoor vaak te weinig geld hebben voor activiteiten zoals een dagje uit, het volgen van cursussen, bezoek aan theater of concert of lid worden van een sportvereniging. Met de pas krijg je korting op vele sociale, sportieve, culturele en educatieve activiteiten. De Gelrepas is gratis, heeft een vernieuwd en groter aanbod van activiteiten en is vanaf 2021 digitaal. Meer informatie en of u in aanmerking komt voor deze pas, kunt lezen op de website van gemeente Rheden Gelrepas .

 • Op 6 oktober 2020, sprak de PAR online met een afvaardiging van het Een Plus bestuur en de directeur.
  De volgende onderwerpen werden besproken:

  Stand van zaken in coronatijd: de besmettingen lopen op. Een Plus volgt het landelijk beleid, dus zijn ook in het gezondheidscentrum mond/neusmaskers dringend geadviseerd. De gastvrouw achter de receptie heeft een veilige werkplek. Haar taak is om zoveel mogelijk onnodige bewegingen door het gebouw te voorkomen.

  Telefooncentrale huisartsen: de PAR heeft gevraagd om een andere tekst in te spreken in de telefoonrecorder. Hier wordt aan gewerkt.

  Doelgroepenbad: de gemeente heeft een prijs ontvangen en zich daarmee verplicht om bijzondere doelgroepen te bereiken. Vandaar dat de gemeente contact heeft opgenomen met Een Plus en een aantal andere organisaties. De PAR heeft geadviseerd over communicatie richting mogelijke gebruikers van dit bad.

  Meerjarenplan: de directeur heeft een beleidsplan 2020-2025 geschreven. Dit is inmiddels door het bestuur goedgekeurd en wordt ook aan anderen binnen de organisatie voorgelegd. De PAR heeft feedback gegeven op tekst en inhoud van dit ambitieuze plan.

  Wat verder ter tafel komt: er is nog kort een aantal onderwerpen besproken, zoals een idee over vermindering van medicijnverspilling, de griepvaccinatie en het SLIMMER programma (een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met overgewicht).

 • Veelbelovende zorg

  Het bewustzijn dat sociaal domein en eerste lijn er goed aan doen hechter samen te werken, groeit. Zorgprofessionals uit Velp en gemeente-ambtenaren steken daarom de hoofden bij elkaar om de onderlinge afstemming te verbeteren. Een eerste verkenning om te komen tot een betere samenwerking.

 • Sport- en beweegakkoord gemeente Rheden

  Een Plus is één van de ondertekenaars van het  Sport- en beweegakkoord  van de gemeenten Rheden en Rozendaal. In het akkoord hebben allerlei partijen uit deze gemeenten plannen bedacht die er op gericht zijn méér inwoners van Rheden en Rozendaal een leven lang te laten genieten van sport en bewegen. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd.

 • Wat is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)?
  Dit programma richt zich op het verbeteren van de gezondheid door het aanpassen van de leefstijl. Hierbij wordt aandacht besteed aan voeding, bewegen en gedragsbehoud. Het programma duurt 2 jaar en omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Na een half jaar worden de deelnemers begeleid naar het lokaal sport- en beweegaanbod met ondersteuning tijdens terugkommomenten. Het programma wordt uitgevoerd door leefstijlcoaches, diëtist en fysiotherapeuten.

  Meedoen?
  Wilt u mee doen? Vraag uw huisarts of u in aanmerking komt. Het programma wordt geheel vergoed vanuit de basisverzekering en heeft geen invloed op het eigen risico.

  Meer weten?
  Meer informatie kunt u nalezen op de website van  SLIMMER .

 • Stichting Nabij biedt een luisterend oor aan mensen in de laatste levensfase. Een persoonlijk gesprek van mens tot mens dat over verschillende onderwerpen kan gaan. Juist in de huidige periode waar de overheid drastische maatregelen heeft getroffen om de verspreiding van het levensbedreigende Corona virus tegen te gaan, kan extra ondersteuning wenselijk zijn. Meer informatie

 • Recent heeft tv-programma Zembla een opname bij ons gemaakt waarin de succesvolle aanpak van de ouderenzorg in Velp belicht wordt. De opnames hebben geleid tot deze beelden op de website van Zembla.

  In het fragment vertellen dokter Bertholet en huisarts Van Santen hoe succesvol de Velpse aanpak van ouderenzorg is georganiseerd en hoe we hiermee in Velp een landelijk voorbeeld zijn.

 • Op 1 februari zijn de stichtingen Innoforte en Vreedenhoff gefuseerd tot één stichting voor ouderenzorg. De nieuwe stichting omvat thuiszorg (verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp), dagbesteding, intramurale zorg in de locaties in Velp (Oosterwolde, De Biesdel, Lorentzhuis en ’t Jagthuis) en in Arnhem (Vreedenhoff/ Nijenstede) en verhuur van woningen (Biesdel, Nijenstede en vanaf juni 2020 Lorentzhof (Velp)). Lees meer

 • Het Behandelpaspoort is een boekje dat lijkt op een echt paspoort. Met behulp van dit Behandelpaspoort kunt u nadenken en praten over uw wensen ten aanzien van behandeling en zorg. In het boekje kunt u ook invullen welke wensen dat zijn. Maar u kunt er ook uw contactpersonen en pasfoto in kwijt. En er is ruimte om te beschrijven wie u bent en wat belangrijk voor u is.

  Een bijgevoegd informatieboekje helpt u om alle gebruikte (medische) termen goed te begrijpen. Ook als u helemaal gezond bent, kan het verstandig zijn om over uw behandelwensen na te denken. Het Behandelpaspoort kan u daarbij helpen.

  Voor meer informatie kunt u de website  https://www.behandelpaspoort.nl/ bekijken.

  Het Behandelpaspoort is te verkrijgen in Velp bij de Boots Apotheek, Boekhandel Jansen & de Feijter en bij Ons Raadhuis.

 • Ben je niet vooruit te branden? Verlang je halverwege de dag al naar je bed? Merk je dat je aandacht en concentratie te wensen over laten? Heb je steeds minder zin om te sporten of met andere mensen af te spreken? Geen puf om je huishouden te doen?

  Vermoeidheid kan een grote impact hebben op je dagelijks leven. Voor omstanders is dat soms moeilijk te begrijpen, zeker wanneer je je de ene dag beter voelt dan de andere dag. Wanneer er geen duidelijke oorzaak of behandeling te vinden is, kun je daar wanhopig en neerslachtig van worden. Hoe moet je dan verder?

  Voor wie?

  Ergotherapie Rijnbeek is een gespecialiseerde praktijk die mensen helpt met vermoeidheidsklachten met allerlei oorzaken (burnout, overspannenheid, na trauma/ongeluk, herstel na virus, etc.), of wanneer de oorzaak niet duidelijk is en een medische verklaring niet te vinden is.

  Wat kun je verwachten?

  In een kortdurend traject van 6 tot 10 sessies leer je hoe je je energie weer op peil brengt. Je krijgt inzicht in hoe vermoeidheid tot stand komt en welke factoren er voor kunnen zorgen dat je vermoeid blijft. Met de praktische adviezen kun je zelf weer invloed uit gaan oefenen op je energie en leer je je belastbaarheid weer op te bouwen, zodat je weer kunt gaan doen wat voor jou belangrijk is.

  Deze behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering (let op: je eigen risico wordt wel aangesproken!). Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

  Bel of mail gerust als je wilt overleggen of deze behandeling iets voor jou is.

  Debby Rijnbeek: 06 – 27093780

  info@ergotherapierijnbeek.nl

 • Het Gezondheidscentrum start in april met de Nationale Diabetes Challenge 2020. Een landelijk project dat de leefstijl en gezondheid van mensen (met diabetes) verbetert. Gedurende 16 tot 20 weken wandelen zorg-, sport- en welzijnsprofessionals één keer per week, op de dinsdagochtend, samen met de deelnemers van de Challenge. Iedere week wordt vanuit het Gezondheidscentrum een route van max 5 km gewandeld. Omdat bewegen goed is voor iedereen is de Challenge niet alleen voor mensen met diabetes maar voor iedereen die wil wandelen.

  Bent u geïnteresseerd kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 7 april om 16.00 uur in het Gezondheidscentrum, kijk op www.nationalediabeteschallenge.nl/huisartsenvelp of vraag informatie bij uw huisartsenpraktijk.

 • Zaterdag 28 september vertrok vanuit Velp een bus vol met deelnemers en begeleiders van oa het Gezondheidscentrum richting Den Haag voor de finale wandeling van de Nationale Diabetes Challenge 2019. De zorggroep Onze Huisartsen zorgde voor herkenbaarheid en deelde rode petjes uit.
   
  Ondanks dat het regende genoten onze wandelaars van de warming-up van Olga Commandeur en samen met  vierduizend andere deelnemers van de 5 of 10 km Haagse wandelroutes. Iedereen was enthousiast en een groot aantal mensen heeft het voornemen volgend jaar weer mee te doen.

  De deelnemers blijven de hele winter doorwandelen. Op dinsdagochtend en op woensdagavond wordt 5 km gewandeld startend vanuit het gezondheidscentrum. Ook mensen die niet hebben deelgenomen aan de Nationale Diabetes Challenge maar die wel geïnteresseerd zijn, kunnen meelopen. Neem voor meer informatie contact op met het gezondheidscentrum tel 026-361 5007.

   
 • Zondag 29 september wordt in Velp voor de 25e keer de Posbankloop gehouden. Een pittige hardloopwedstrijd van 6 of 15 kilometer. De parcoursen voeren voor een groot deel door de bossen en over de heidevelden van Nationaal Park Veluwezoom van Natuurmonumenten.  Een team van zorgverleners van het gezondheidscentrum Velp doet dit jaar mee met de 15 km wedstrijdloop!  Komt u hen aanmoedigen? Start en finish parkeerterrein van het Gezondheidscentrum Rozendaalselaan 34 Velp.

  PROGRAMMA

  • 11.30 uur: AeresKidsRun 500 meter
  • 11.45 uur: AeresKidsRun 1000 meter
  • 12.05 uur: AeresKidsRun 1500 meter
  • 13.00 uur: Start 6 km wedstrijdloop (prijsuitreiking 13.40 uur)
  14:00 uur: Start 15 km wedstrijdloop (prijsuitreiking 15.00 uur)